GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 5:8 – toen wij nog zondaren waren

30-12-2020 - Geplaatst door Andre Piet

God echter bewijst zijn liefde jegens ons, dat toen wij nog zondaren waren, Christus ten behoeve van ons stierf.

Je zou er zomaar overheen lezen: “toen wij nog zondaren waren”. Let op de verleden tijd. De boodschap in deze statement is: we zijn nu geen zondaren meer. Dat is de rode draad die door deze hoofdstukken loopt. Degene die gelooft wordt door GOD gerekend tot rechtvaardige. In hoofdstuk 6 zal Paulus uiteen gaan zetten, dat we één gemaakt zijn met Christus en delen in zijn positie. Toen Christus stierf, stierven wij. En toen hij werd opgewekt, werden wij opgewekt. GOD ziet ons aan “in Christus” en dus volmaakt. Zó rekent GOD. Hij rekent ons nu reeds, zoals we straks zullen zijn. Niet mijn verleden maar zijn toekomst bepaalt mijn identiteit. Niet mijn achtergrond, maar mijn bestemming bepaald wil ik ben!

Leer te rekenen, zoals GOD rekent. We zijn geen zondaren meer. Het idee dat we tot onze laatste snik moeten strijden tegen de zonde in ons, is een ontkenning van onze rechtvaardiging. Het brengt ook slechts frustratie (zie slot Romeinen 7: “ik ellendig mens!”). Wil je weten wie je bent? Kijk niet naar jezelf of in jezelf of op je verleden. Zie op de opgewekte Christus en besef: zó ziet GOD mij!

Delen: