GoedBericht.nl logo
English Blog

Psalm 77:20 – Uw weg in de zee

31-12-2020 - Geplaatst door Andre Piet

Uw weg was in de zee, uw pad in grote wateren, zodat uw voetsporen niet werden gekend.

In deze verzen blikt Asaf terug op Gods daden in het verleden (:12). Wonderen die voor de volkeren rondom onmiskenbaar waren (:15). Asaf verwijst naar de splijting van de Rode Zee, zodat voor Israël een veilige weg daardoor gecreëerd werd. Maar toen het leger van Egypte volgde werd de zee toegesloten en het pad was niet meer. Niets van de voetsporen was nog zichtbaar.

Opmerkelijk dat het “uw weg” heet en “uw pad” en “uw voetsporen”. Het betekent dat God zelf met zijn volk meeging door de wateren. Het woord voor ‘voetspoor’ is trouwens letterlijk ‘hiel’ en is verwant aan de naam Jakob dat eveneens afgeleid is van ‘hiel’ (Gen.25:26).

Gods weg met zijn volk was in de zee. Is dat ook geen prachtig beeld van de weg die God met het huis van Jakob gaat in de laatste tweeduizend jaar? Het volk is verstrooid onder de natiën, de volkenzee dus. De volkenzee waar ook het Evangelie via de apostel Paulus terecht kwam. Ook dat is een weg die God in het verborgene gaat. Niet te traceren. Het is een geheimenis en onnaspeurlijk!

Delen: