GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 5:9 – gerechtvaardigd in zijn bloed

02-01-2021 - Geplaatst door Andre Piet

… dat toen wij nog zondaren waren, Christus ten behoeve van ons stierf. 9 Veel meer dan zullen wij die nu gerechtvaardigd worden in zijn bloed, door hem gered worden van de toorn.

Het type redenering dat Paulus hier volgt, heet een ‘argument van klein naar groot’. Bijvoorbeeld: als 10 kilometer te hard rijden wordt beboet, dan wordt 50 kilometer nog veel meer. Bij Paulus is het argument: Christus stierf ten behoeve van ons, toen wij nog zondaren waren. Hoeveel meer zal Christus niet voor ons betekenen, nu we gerechtvaardigd zijn en hij leeft?!

Eerder (in 4:25) lazen we dat Christus werd opgewekt om onze rechtvaardiging. Hier lezen we dat we worden “gerechtvaardigd in zijn bloed“. Is dat met elkaar in strijd? Zeker niet, want we moeten bij ‘bloed’ niet primair denken aan de bloedvergieting bij het slachten maar aan de toepassing van het bloed daarna.

Bloed krijgt in de offerdienst altijd haar betekenis, na de slachting. Wanneer het wordt uitgegoten bij het altaar (=verhoging). Of wanneer het werd gebracht in het heiligdom. Enzovoort. De toepassing van het bloed na het slachten, spreekt van hem die na zijn sterven werd opgewekt, verhoogd en inging in het hemels heiligdom. Het bloed spreek van de opgewekte Christus!

Delen: