GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 5:10 – God verzoent vijanden met Zich

06-01-2021 - Geplaatst door Andre Piet

Want indien wij, toen wij vijanden waren, verzoend werden met God, door de dood van zijn Zoon, veel meer zullen wij, wanneer wij verzoend worden, gered worden in zijn leven.

Wanneer Paulus over “wij vijanden” spreekt, dan sluit hij zichzelf daarbij in. Maar… GOD verzoende Saulus met zich. Niet: God verzoende zichzelf met Saulus. Alsof God een vijand van Saulus zou zijn. Nee, GOD had Saulus lief en daarom wilde Hij Saulus met Zich verzoenen.

Let er ook op dat Saulus zich niet verzoende met God. Actief. Nee, hij werd met God verzoend. Dat is passief – het overkwam hem. De enige voorwaarde voor Saulus om verzoend te worden, was dat hij een vijand moest zijn. Het verzoenen was (en is) geheel GODS werk.

Hoe kun je er voor zorgen dat een vijand een vriend wordt? Door je liefde te bewijzen (5:8). Door als hij honger heeft hem eten te geven of als hij dorst heeft, drinken te geven (12:20). Tegen zulke liefde is vijandschap niet bestand. Wel, zó verzoent God vijanden met Zich. Waar de wereld vijandschap toonde door GODS Zoon aan het kruis te nagelen, daar wekte GOD zijn Zoon op, om aan diezelfde stervende wereld het Leven te geven!

Delen: