GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 5:10 – verzoend & gered worden

08-01-2021 - Geplaatst door Andre Piet

Want indien wij, toen wij vijanden waren, verzoend werden met God, door de dood van zijn Zoon, veel meer zullen wij, wanneer wij verzoend worden, gered worden in zijn leven.

Verzoenen (Gr. katallasso) betekent: van een vijand een liefhebber maken. Verzoenen is geen administratieve handeling, zoals bijvoorbeeld het vereffenen van een rekening. Nee, wie verzoend is, is zelf veranderd en de vijandige verhouding is omgezet in vrede. Het is de dood van de Zoon (aan het kruis; Kol.1:20) die deze verandering bewerkt. Want zó bewijst God overweldigend hoeveel Hij van de wereld houdt. Liefde waar geen enkele vijandschap tegen bestand is!

Maar wanneer de dood van Gods Zoon reeds zo’n impact heeft, hoeveel meer impact moet dan niet zijn (opstandings)leven hebben?! Als de dood van Gods Zoon in staat is van vijanden vrienden te maken, dan moet zijn leven (dat immers sterker is gebleken dan de dood), zeker in staat zijn, degenen die verzoend worden, te redden.

In het voorgaande vers ging het om “gered worden van de toorn“. Hier ontbreekt die toevoeging; het is redding in het algemeen. Het leven van de Zoon redt. Want zijn levendmaking garandeert dat iedere sterveling zal worden gered van de dood (1Kor.15:22)!

Delen: