GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 5:10 – verzoend worden…

05-01-2021 - Geplaatst door Andre Piet

Want als wij, toen wij vijanden waren, verzoend werden met God, door de dood van zijn Zoon…

De dood van de Zoon aan het kruis is Gods middel om de mens met zich te verzoenen. Leest u dit goed? De Zoon hoefde niet te sterven, om God met de mens te verzoenen. Want God was nooit vijandig of vervreemd van de mens. Hij heeft de wereld lief! Het gangbare idee is dat God vertoornd was op de mensheid vanwege de zonden, en dat Hij dit vereffende door zijn Zoon te laten sterven. De Zoon zou plaatsvervangend Gods straf hebben gedragen.

Maar de Bijbelse waarheid staat daar haaks op. Inderdaad, Gods Zoon droeg de straf. Echter niet van God, maar van de wereld die hem ten onrechte veroordeelde en de doodstraf voltrok. Dat was de straf en dat waren de zonden die hij (ver)droeg. En God gaf hem over, zonder in te grijpen. Maar drie dagen later wekte God hem op, om aan diezelfde vijandige wereld het leven te geven! 

Het kruis bewijst Gods liefde voor vijanden (5:8). Daarom is het door de dood van zijn Zoon, dat God vijanden met zich verzoent. Zo maakt Hij vijanden tot liefhebbers van Hem. Dat is verzoening!

Delen: