GoedBericht.nl logo
English Blog

Matteüs 14:30 – vrees versus geloof

22-03-2020 - Geplaatst door Andre Piet

30 Maar ziende op de sterke wind werd hij bevreesd en begon hij te zinken en schreeuwde zeggende: Heer, red mij!

Jezus was ’s avonds de berg op gegaan terwijl de discipelen de zee op waren gestuurd om hem elders te ontmoeten. Maar in de nacht stak een heftige storm op en werd het schip geteisterd door de golven. Als het bijna ochtend is meende men plotseling een spook te zien op het water. Als ze echter gerust gesteld zijn dat het Jezus is, vraagt Petrus om tot hem te mogen komen over het water. In geloof stapt hij uit de boot en liep naar Jezus toe. Jezus’ woord was hem genoeg.

Maar dan… van Jezus’ woord dat hij hoorde, verschuift de aandacht naar wat hij om zich heen zag. Sterke wind, hoge golven. En in één keer sloeg de paniek toe en hij begon te zinken. Geloof deed hem over het water lopen. Vrees om wat hij om zich heen zag, deed hem zinken.

De vraag is: geloven we GODS woord of kijken we om ons heen, op de storm die gaande is? Het verschil is dit: vrees doet ons zinken terwijl geloof ons in staat stelt tot het onmogelijke!

Delen: