GoedBericht.nl logo
English Blog

1Korinthe 15:52 – de laatste bazuin

21-03-2020 - Geplaatst door Andre Piet

51 Let op, ik vertel jullie een geheim. Allen zullen wij niet ontslapen maar allen zullen wij veranderd worden, 52 in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, in de laatste bazuin. Want de bazuin zal klinken en de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden.

Paulus schrijft hier over het uitzonderlijke voorrecht dat de generatie ten deel zal vallen die in leven is ten tijde van de parousia van Christus. Ook in 1Thessalonika 4 schrijft Paulus over deze gebeurtenis die in twee etappes zal plaatsvinden. Eerst zal de bazuin klinken waarbij “de doden in Christus” zullen opstaan (1Thes.4:16). En pal daarop klinkt weer een bazuin, en dan zullen de levenden “in een ondeelbaar ogenblik” worden veranderd. Zij zijn een generatie die nooit zal sterven. Zij worden dus ook niet opgewekt in onvergankelijkheid, maar veranderd in onvergankelijkheid.

Dat betekent dat bij deze gebeurtenis, op twee momenten een bazuin zal klinken. Eerst bij de opwekking van de doden en “de laatste bazuin” klinkt wanneer de nog levende gelovigen in een oogwenk worden veranderd. Vervolgens zullen deze twee groepen, de opgewekte doden en de veranderde levenden, tegelijk en samen worden weggerukt om de Heer tegemoet te gaan in de lucht (1Thes.4:17). Wat een verwachting!

Delen: