GoedBericht.nl logo
English Blog

Jesaja 9:7 – Jakob en Israël

20-03-2020 - Geplaatst door Andre Piet

JAHWEH zond een woord in Jakob en het viel in Israel.

Jakob en Israël zijn twee namen voor één persoon en één volk. Maar het verschillend gebruik van beide namen is bepaald geen willekeur. Jakob staat voor de aartsvader die zijn leven lang bezig was de zegen van God te bemachtigen. En daarbij geen middel schuwde. Zelfs zijn oude en blinde vader daarvoor bedroog.

Wanneer Jakob vanwege al zijn intriges in het buitenland terecht is gekomen, besluit hij na een verblijf van twintig jaar terug te keren naar het land van de belofte. Het land dat God aan zijn grootvader Abraham en zijn vader Izaak had toegezegd. Maar als Jakob dan de beek Jabbok wil oversteken ontmoet hij een mysterieuze man in wie hij Gods aangezicht (Pniël) herkent en met wie hij de hele nacht worstelt. Jakob wordt op zijn heup geslagen zodat hij voortaan mank zou gaan. Het is bij deze gelegenheid dat Jakob de naam Israël ontvangt: strijder Gods.

Heel Jakobs leven had Gods woord hem achtervolgd. Maar Jakob meende zelf te moeten doen wat God hem had beloofd. Totdat hij niet meer kon en zijn pogen moest staken. Toen viel het woord in Israël.

Delen: