GoedBericht.nl logo
English Blog

1Korinthe 15:24 – daarna het einde

25-01-2020 - Geplaatst door Andre Piet

Ieder echter in de eigen rangorde. Als eersteling Christus. Vervolgens degenen van Christus in zijn parousia. Daarna het einde, wanneer hij het koninkrijk zou overdragen aan de God en Vader…

Alle mensen worden levend gemaakt (:22), maar ieder in de eigen rangorde (:23). De eersteling is Christus, dat is een historisch feit. Hij is de eerste en tevens het prototype. Zoals hij werd opgewekt in onvergankelijkheid, heerlijkheid en kracht, zó zullen allen worden opgewekt. De tweede ‘rangorde’ van levendmaking betreft degenen die van Christus zijn, namelijk in zijn parousia. En de derde, de laatste ‘rangorde’, dat is “het einde” (Gr. telos) of “het doeleinde”. Want bij deze gelegenheid wordt het doel bereikt: alle resterende mensen worden levendgemaakt. Want dat is hier het onderwerp.

Niet alleen het feit van de levendmaking van alle mensen stelt Paulus vast; maar ook wanneer dit gerealiseerd zal worden. Niet tijdens Christus’ regering maar aan het einde daarvan. Dat betekent dat zij die worden levendgemaakt bij de laatste ‘rangorde’, dus geen deel zullen hebben in de heerschappij van Christus. Hun levendmaking is het eindpunt van Christus’ heerschappij. Wanneer de laatste ‘rangorde’ is levend gemaakt zal Christus afstand doen van de troon en het koninkrijk overdragen aan Vader -God.

Delen: