GoedBericht.nl logo
English Blog

1Korinthe 15:24 – Christus’ troonsafstand

26-01-2020 - Geplaatst door Andre Piet

Daarna het einde, wanneer hij het koninkrijk zou overdragen aan de God en Vader; wanneer hij teniet zou doen alle overheid en alle autoriteit en macht.

De opwekking van Christus was D-Day – de beslissende dag! Toen werd de dood overwonnen. De eersteling liet de dood definitief achter zich. De tweede mijlpaal in deze triomftocht is de levendmaking van degenen die van Christus zijn, in zijn parousia. Maar V-Day, de dag van victorie, breekt aan wanneer alle doden worden levend gemaakt. LEVEND met hoofdletters. Elke overheid, autoriteit en macht is dan overbodig geworden omdat er geen vijandschap of tegenstand meer zal zijn. Vandaar dat Christus dan een volmaakt koninkrijk aan zijn God en Vader zal overgeven.

Merk opnieuw op, dat Paulus hier voorbij ziet aan de opstanding bij de grote witte troon (Openb.20). Want in dat stadium moet er nog veel worden recht gezet. Ook de dood wordt dan niet teniet gedaan, maar voortgezet in “de tweede dood”. En Christus’ heerschappij wordt ook voortgezet op “de troon van het Lammetje” in het nieuwe Jeruzalem dat uit de hemel nederdaalt (Openb.21 en 22). Wat Paulus beschrijft in 1Korinthe 15 ligt voorbij de horizon van het boek ‘de Openbaring’. In een glorie die alles overtreft!

Delen: