GoedBericht.nl logo
English Blog

1Korinthe 15:25 – heersen totdat

27-01-2020 - Geplaatst door Andre Piet

Want hij moet als koning heersen totdat hij al de vijanden zou plaatsen onder zijn voeten.

Het is een uniek vergezicht dat Paulus hier deelt. Voorbij de heerschappij van Christus. Een idee dat voor de meerderheid van de christenen volkomen onbegrijpelijk is. Want men leest in bijbelvertalingen dat Christus zal heersen “tot in alle eeuwigheden” (Openb.11:15 b.v.). Hoe kan Paulus hier dan schrijven dat Christus moet heersen “totdat“? Het antwoord op deze vraag is cruciaal voor het verstaan van het Evangelie!

‘Eeuwigheid’ is een uitvinding van theologen; in de Schrift is het begrip onbekend. Het Griekse woord waar het in ‘het Nieuwe Testament’ de vertaling van is, is ‘aion’. ‘Aion’ betekent echter geen ‘eeuwigheid’ maar een ‘eeuw’, in de zin van een tijdperk. Aionen hebben in de Schrift zowel een begin als een einde. Zo spreekt de Schrift van “vóór de aionen”, “het einde van de aion”, “aionische tijden”, “de voleinding van de aionen”, enzovoort. Het vertaalwoord ‘eeuwigheid’ is misplaatst omdat een eeuwigheid juist géén begin of einde heeft.

De bottom-line is: Christus heerst niet “tot in eeuwigheid” maar “tot in de aeonen”, dat zijn de wereldtijdperken die nog zullen volgen. Dat duurt lang, maar het is niet zonder einde. Vandaar “totdat“…

Delen: