GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 8:27 – nog eens: het pleiten van de geest

26-05-2021 - Geplaatst door Andre Piet

Hij nu die de harten doorzoekt, weet wat de gezindheid van de geest is, dat hij in overeenstemming met God pleit ten behoeve van heiligen.

Waar wij zwak zijn en niet weten wat we bidden zullen en slechts onuitgesproken zuchten, is daar Gods geest die wel spreekt. En wat deze zegt dat pleit voor ons. Het is Gods woord dat in onze zwakheid kracht geeft. En waar wij niet weten waarvoor te bidden, is daar Gods woord dat perfect voorziet in de behoeften van heiligen. Hier staat trouwens niet dat de geest ten behoeve van ons bidt, maar pleit. Het spreken dient namelijk niet om God te overtuigen maar om ons te sterken in onze zwakheid.

Er is er Eén die ons kent. Niet slechts van buiten maar meer nog van binnen. Want Hij is GOD en daarom weet zijn geest volmaakt voor heiligen te pleiten. Want de geest pleit in overeenstemming met God “die de harten doorzoekt”. Dus Hij kent onze behoeften en belangen en Hij weet exact welk woord wij nodig hebben.

Eerder schreef Paulus al (:6) over “de gezindheid van de geest”. Het is “leven en vrede”. Dat is wat het pleiten van Gods geest in ons uitwerkt!

Delen: