GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 8:26 – onze onuitgesproken zucht & de geest die pleit!

25-05-2021 - Geplaatst door Andre Piet

Evenzo echter komt ook de geest onze zwakheid te hulp, want wij weten niet wat wij zullen bidden naar hetgeen moet zijn, maar de geest zelf pleit ten behoeve van onuitgesproken verzuchtingen.

In vers 22 schreef Paulus dat heel de schepping tezamen zucht als in barensweeën. In vers 23 sluit hij daar ook de gelovigen bij in. Zolang wij wachten op de verlossing van het lichaam, zuchten ook wij. Wij weten ook niet wat wij bidden zullen omdat we niet weten wat “moet zijn”. We zuchten, zonder woorden. Onuitgesproken.

De woorden “onuitgesproken verzuchtingen” worden gewoonlijk gekoppeld aan de geest Gods die pleit. Die geest zou pleiten “met onuitsprekelijke verzuchtingen”. Maar dat levert geen logische zin op. Want wij in onze zwakheid zuchten. Wij weten niet wat we zullen bidden en dus zijn we zonder woorden.

Gods geest daarentegen is sterk en komt onze zwakheid te hulp. Die geest is niet zonder woorden, integendeel! Ze pleit en spreekt ten behoeve van ons. Juist omdat wij geen woorden hebben is het de geest die met Gods woord, ons kracht geeft en daarin onze hulp is. Niets pleit zozeer voor ons, als het woord dat GOD alle dingen doet medewerken ten goede (:28)!

Delen: