GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 8:28 – alle dingen werken mee ten goede!

27-05-2021 - Geplaatst door Andre Piet

Wij weten nu, dat voor degenen die de God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, voor degenen die naar [zijn] voornemen geroepenen zijn.

“We weten niet wat we bidden zullen naar hetgeen moet zijn”. Maar in onze onuitgesproken verzuchtingen vernemen we van Gods geest die ten behoeve van ons pleit. En daarom weten wij nu “dat voor degenen die GOD liefhebben, alle dingen meewerken ten goede”. Ziet u het verband? Wij weten dit, omdat Gods geest dit ons laat weten. Hij pleit immers!

Mensen die “de GOD liefhebben” weten dat Hij de Ene is die alles beschikt maar ook Degene die “vóór ons is “(:31). Het is deze wetenschap die ook maakt dat we GOD liefhebben. En ons ook ervan bewust maakt dat als die GOD vóór ons is, er niets tegen ons kan zijn! Want Hij die ons liefheeft, heeft alle dingen in zijn hand!

Ogenschijnlijk kunnen tal van dingen tegen ons zijn. Paulus geeft later in dit hoofdstuk daarvan ook een opsomming. Verdrukking, benauwdheid, vervolging, honger, enzovoort. In onze beleving zijn dat stuk voor stuk ‘minnen’ (negatieve dingen). Paulus ontkent dat niet. Maar hij zegt: alles werkt mee ten goede. Het zijn nu ‘minnen’ maar GOD maakt er ‘plussen’ van!

Delen: