GoedBericht.nl logo

Romeinen 11:6 – genade alleen

25-08-2021 - Geplaatst door Andre Piet

Maar indien het in genade is, dan niet meer vanuit werken, anders wordt de genade geen genade meer.

God zelf staat ervoor garant dat er in elke tijd een ‘overblijfsel’ is. Een ‘rest’ die trouw is aan Hem. Dat is echter “naar de uitverkiezing van genade” (11:5). Dus dat ook in de donkerste tijden er altijd een ‘kern’ is waarmee God zijn weg voortzet, is geen verdienste van het ‘overblijfsel’. Het is niet door hun eigen keuze of trouw dat zo’n ‘overblijfsel’ bestaat. In dat geval zou het een prestatie en verdienste van henzelf zijn. Dus “vanuit werken”. Maar dan is het niet “naar de uitverkiezing van genade”.

Voor Paulus is dit beginsel zwart-wit. Het is of ‘genade’ (=om niet) maar dan geen ‘werken’ (=verdiensten) of ‘werken’ maar dan geen ‘genade’. Genade houdt op genade te zijn, wanneer een mens iets als zijn verdienste kan rekenen. Zelfs al is dat slechts een minuscule bijdrage. Gratis betekent niet dat iets weinig kost maar dat het niets kost. Genade betekent gratis. ‘Een beetje gratis’ is net zo dwaas als ‘een beetje zwanger’.

‘Genade alleen’ loopt als rode draad door heel deze brief. Het is de essentie van het Evangelie. “Want allen (…) worden om niet gerechtvaardigd, in zijn genade…” (Rom.3:24).

Delen: