GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 11:7 – uitverkiezing & verharding

26-08-2021 - Geplaatst door Andre Piet

Wat dan? Hetgeen Israël naar zoekt, dit verkreeg zij niet, maar het uitverkorene verkreeg het. De overigen echter werden verhard.

In 9:31 lazen we al dat het godsdienstige Israël een wet van rechtvaardigheid najaagt, maar tevergeefs. Wat het volk echter als geheel niet verkreeg, verkreeg het uitverkoren deel wel. Deze minderheid wordt een ‘overblijfsel’ genoemd. Zij zijn de overgeblevenen waarmee God in de tegenwoordige tijd verder gaat.

Groot is de nadruk die Paulus ook hier legt op het feit dat het GOD is die in alles de regie in handen heeft. Zowel waar het om geloof alsook om ongeloof gaat. In de termen die de apostel bezigt, accentueert hij dat GOD degene is die handelend optreedt terwijl de mens daarin passief is. Wat kan een mens eraan doen om “uitverkoren’ te zijn? God is immers degene die uitkiest en de uitverkorene treft dat. Datzelfde geldt voor “de overigen die werden verhard”. Ook dat is passief: de mens is daarin lijdend voorwerp.

Natuurlijk is de mens niet te verontschuldigen als hij God niet erkent (Rom.1:20). Maar dat is slechts één kant van de medaille: de onderkant. De bovenkant van de medaille is dat GOD alles regiseert in zowel uitverkiezing als verharding.

Delen: