GoedBericht.nl logo

Romeinen 11:8 – God kiest uit en Hij verhardt

27-08-2021 - Geplaatst door Andre Piet

Zoals het is geschreven: God heeft aan hen gegeven een geest van verdoving, ogen die niet zien en oren die niet horen, tot vandaag de dag.

God kiest uit en God verhardt. Dat is een Bijbelse waarheid die altijd weer op veel weerstand stuit omdat het de mens van zijn voetstuk stoot. Mensen kunnen het niet geloven omdat het ieder motief tot eigenroem ontneemt. Dat het overgrote deel van het volk Israël “tot op vandaag de dag” niet gelooft in haar Messias komt omdat het volk is verhard door God zelf. En Paulus onderbouwt dit door een uitspraak van Mozes (Deut.29:4) en van Jesaja (29:10) in één aanhaling te citeren. M.a.w. Paulus’ bewering is in lijn met, maar ook gebaseerd op het getuigenis van “de wet en de profeten”.

God laat ongeloof niet slechts toe maar Hij is de oorzaak van Israëls huidig ongeloof! In Johannes 12:39,40 lezen we iets soortgelijks over Israëls leidslieden die Jezus’ woorden verwierpen: “Daarom konden zij niet geloven, omdat Jesaja wederom zei: Hij heeft hun ogen verblind en hun hart verhard…”.

Ons geloof is Gods prestatie. Hij opent ogen, oren en harten. En dat doet Hij bij ieder op zijn tijd. Juist deze waarheid garandeert ons een universeel goede afloop!

Delen: