GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 11:13,14 – apostel van de natiën

05-09-2021 - Geplaatst door Andre Piet

Ik spreek tot jullie, de natiën: voor zover ik inderdaad een afgevaardigde van natiën ben, verheerlijk ik mijn bediening, 14 dat ik zo mogelijk mijn vlees en bloed jaloers zou maken en enigen uit hen redden.

Vanaf dit vers richt Paulus zich direct tot de natiën. De natiën zijn vanaf hier “jullie” en Israël zijn “zij”. Hoewel Paulus zelf een Israëliet is (:1), identificeert hij zich hier met “de natiën”. Hij is één van hen. Een Romein en bekend onder de Latijns-Griekse naam Paulus. Geroepen in het buitenland met de opdracht om “het Evangelie van de voorhuid” (Gal.2:7) onder de natiën te prediken. Dat hij zich een “apostel (=afgevaardigde) van de natiën” noemt, betekent dat hij zich tot de natiën rekent en dat hij vandaaruit zich wendt tot zijn eigen “vlees en bloed”.

De glorie van Paulus’ bediening is niet dat hij als Jood zich tot de natiën richt. Nee, de heerlijkheid van zijn bediening is voor hem dat hij, als behorend tot de natiën, een boodschap van Godswege heeft voor Israël! Door lieden van een vreemde tongval spreekt God tot zijn volk. Juist deze omkering van zaken roept nijd en jaloezie op (zoals was voorzegd; 10:19,20). Maar sommigen verstaan de boodschap en worden daardoor nu reeds gered.

Delen: