GoedBericht.nl logo
English Blog

Judas:25 – mono theo

04-09-2021 - Geplaatst door Andre Piet

Aan [de] enige God, onze Redder, zij door Jezus Christus, de Heer van ons, heerlijkheid, majesteit, kracht en autoriteit voor heel de aeon, en nu en tot in al de aeonen. Amen.

Judas sluit zijn brief af met een geweldige lofzang aan de “enige GOD”. In het Grieks staat er ‘mono theo’, waarin we gemakkelijk ons woord ‘monotheïsme’ herkennen. Dat is het geloof dat er slechts één GOD is. Het is de belangrijkste belijdenis van Israël. “Hoor Israël, JAHWEH onze GOD, JAHWEH is één” (Deut.6:4). Het zijn de woorden die een Jood terecht dagelijks op de lippen neemt. Met deze erkenning is alles gezegd. De rest is voetnoot.

Zo onderwees Mozes zijn volk “dat JAHWEH de enige GOD is, er is geen ander behalve Hij” (Deut.4:35). En Jezus Christus zelf aanbad zijn Vader met de woorden “dat zij U kennen, de enige waarachtige GOD…” (Joh.17:3). En ook Paulus eerde Hem als de “enige, onzienlijke God” (1Tim.1:17). Heel de Bijbel, zowel het eerste als het tweede deel, is puur monotheïstisch. Geen drie-eenheid, maar één GOD. Eenvoudiger kan het niet.

Judas brengt een ode aan de “enige GOD”. Niet aan maar via Jezus Christus wordt de lof toegebracht aan de enige God.

Delen: