GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 11:12 – hoeveel temeer hun volheid!

03-09-2021 - Geplaatst door Andre Piet

Indien nu hun misstap, rijkdom van de wereld is en hun vermindering rijkdom van de natiën, hoeveel temeer hun volheid!

Diverse vertalingen geven “misstap’ weer met ‘val’, maar dat is onjuist. Het woord ‘val’ (zoals in “opdat zij zouden vallen“; vers 11) is een ander woord. Bij een misstap stap je er naast, neem je een verkeerde trede. Letterlijk een ‘over-treding’. De tegenwoordige verwerping van de opgewekte Messias noemt Paulus geen val maar een misstap. Met daarin de hint van herstel.

Wat voor Israël als volk een misstap was, betekende voor de wereld daarentegen rijkdom. Waarbij “de wereld” verwijst naar “de natiën”. Doordat Israël tekortkwam (“hun vermindering”), is de rijkdom van het Evangelie bij de natiën terecht gekomen. Eigenaardig! Want benadrukken de profeten niet dat door Israëls herstel de natiën zullen delen in de rijkdom? Dat rijkdom vandaag door Israëls misstap naar de natiën gaat, was verborgen bij de profeten.

Maar als Israëls tekort nu reeds rijkdom voor de natiën teweegbrengt, wat zal Israëls toekomstige volheid dan niet opleveren? Er komt immers een tijd dat “geheel Israël” (11:26) gered zal worden. Want die belofte staat nog steeds en God houdt zich daar uiteraard aan. Zijn woord is immers altijd vast en zeker!

Delen: