GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 14:3 – God geeft ruimte

30-12-2021 - Geplaatst door Andre Piet

Laat wie eet, niet minachten degene die niet eet. En wie niet eet oordele niet die wel eet, want God heeft hem tot zich genomen.

Het kan nuttig zijn om kennis te hebben van de gedachten die ten grondslag liggen aan iemands gedrag. Maar daar ligt niet het zwaartepunt van Paulus’ argumentatie. Zoals hij in vers 1 betoogde: het gaat niet om “onderscheiding van redeneringen”. Waar het om gaat is dat we elkaar de ruimte geven om zelfstandig te denken en te handelen. Ongeacht wat we vinden van het standpunt of gedrag van de ander. Dat blijkt in de praktijk vaak heel moeilijk te zijn. De ruimte die we een ander geven laten we afhangen van hoe hij denkt over allerlei kwesties. Voorwaardelijk dus.

In het voorbeeld van Paulus hier: je kunt het falikant oneens zijn met iemands visie op het het al of niet eten van vlees en tegelijkertijd de ander van harte de ruimte geven om zelf zijn conclusies te trekken. ‘Mening’ en ‘persoon’ van elkaar kunnen onderscheiden. Zonder minachting van – of oordeel over de ander. Laat bepaald eten of drinken gerust staan, maar neem de ander in elk geval wel tot je. Zoals God een ieder van ons (hartelijk) tot Zich neemt!

Delen: