GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 3:15-17 – uit hetzelfde hout gesneden

25-10-2020 - Geplaatst door Andre Piet

Scherp zijn hun voeten om bloed te vergieten. 16 Vernieling en ellende is in hun wegen 17 en een weg van vrede kennen zij niet.

In vers 9 stelde Paulus vast dat allen, Joden zowel als Grieken “onder de zonde” (doelmissing) zijn. Vanaf vers 10 wordt dit geïllustreerd met tal van citaten uit de Hebreeuwse Bijbel. Eerst in het algemeen van wie de mens is (vanuit Psalm 14), daarna over wat de mens voorbrengt uit zijn mond en de bovenstaande verzen gaan over de voeten van de mens. Oftewel, over de wegen die hij gaat en het spoor van bloed vergieten, vernieling en ellende dat hij daarbij achterlaat, zonder een weg van vrede te kennen.

Ook voor deze verzen geldt: dit is geen beschrijving van de wegen van ieder mens. Gelukkig niet! Maar het beschrijft wel waartoe elke sterveling kan komen. Afhankelijk van tal van omstandigheden. Waar heeft je wieg gestaan? Ben je geboren in welvaart of gebrek? Ben je opgegroeid in vrede of te midden van agressie, misdaad en oorlog? Hoe was je opvoeding? Zouden zulke factoren geen grote invloed hebben?

Laten we ons er goed van bewust zijn dat we allemaal uit hetzelfde hout zijn gesneden. Stuk voor stuk zijn we afstammelingen van Adam.

Delen: