GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 3:13,14 – mensenwoord versus GODS woord

24-10-2020 - Geplaatst door Andre Piet

Hun keel is een geopend graf, met hun tong plegen zij bedrog, addergif is onder hun lippen. 14 Hun mond is boordevol van vloek en bitterheid.

Het beeld dat hier geschetst wordt van het spreken van de mens is geschilderd in de donkerste tinten. Zoals in heel deze passage, een uiterst somber mensbeeld wordt neergezet. Nuances onderscheidt Paulus hier niet: hij toont geen kleuren- maar een zwart-wit foto.

Het gaat er niet om dat de mens geen aardige, goede, wijze en opbouwende dingen zou kunnen zeggen. Godzijdank kan dat wel degelijk, en gelukkig komen we zulke voorbeelden ook dagelijks tegen. Maar het gaat er om waar de mens in potentie, toe in staat is. En dan geldt de waarheid dat elk mens zwak is en dat allerlei omstandigheden hem kunnen aanzetten tot bedrog om met ‘gespleten tong gif’ te verspreiden. Geen mens is daar te goed voor, tot in de hoogste regionen nemen we het waar. Sterker nog: juist macht corrumpeert en maakt dat mensen bereid zijn door leugen en bedrog de eigen positie te (be)vestigen en uit te breiden.

Ook hier zien we weer de kracht van contrast. GOD versus de mens. Zoals Paulus eerder schreef (3:4): GOD waarachtig en ieder mens leugenachtig.

Delen: