GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 2:11 – geen aanzien des persoons

05-09-2020 - Geplaatst door Andre Piet

… heerlijkheid en eer en vrede voor een ieder die het goede werkt, eerst de Jood en ook de Griek, want er is geen aanzien des persoons bij God.

Is het niet vreemd dat Paulus zijn statement “eerst de Jood en ook de Griek” motiveert met “want er is geen aanzien des persoons bij God”? Ja, maar Paulus’ betoog loopt ook anders. Het “want” slaat niet op “eerst de Jood” maar op “ook de Griek”. Zou “heerlijkheid en eer en vrede” exclusief voor de Jood zijn, dan zou dat aanzien des persoons betekenen. Maar zo is het niet, want “… heerlijkheid en eer en vrede” geldt óók de Griek.

De Jood gaat voorop omdat hij dient ten voorbeeld. Dat de Jood eerst is, is omdat GOD hen als instrument heeft uitgekozen om de overigen te bereiken. Zou God de één tevoren uitkiezen om de ander voor altoos te verdoemen (zoals de traditionele theologie leert), dan zou dat puur aanzien des persoons bij God betekenen. Maar het doel van uitverkiezing is nooit exclusief maar altijd inclusief. GOD koos Abram uit, niet omdat de rest Hem niet interesseerde. Integendeel, Hij koos Abram uit om alle geslachten van de aardbodem te zegenen. Zonder aanzien des persoons!

Delen: