GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 2:12 – rechtvaardig en betrouwbaar!

06-09-2020 - Geplaatst door Andre Piet

Want zovelen zonder wet zondigden, zullen ook zonder wet verloren gaan en zovelen zondigden in wet(sfeer), zullen ook door wet geoordeeld worden…

Het “want” waar dit vers mee begint, slaat terug op de voorgaande zin: er is geen aanzien des persoons bij GOD. Dat betekent dat de Griek die “zonder wet” was, ook niet op grond van de wet zal worden geoordeeld. Anders dan de Jood, die immers in de sfeer van de wet is opgegroeid. De Jood zal de toekomende aeonen niet beërven omdat hij Jood is, evenmin als de Griek dit niet zal ontgaan, omdat hij geen Jood is.

In dit vers staat dus niet, dat allen zonder wet, ook zonder wet verloren zullen gaan. Dat is niet de strekking van dit gedeelte. Paulus had juist betoogd dat ieder (ongeacht wie) die “eer en onvergankelijkheid zoeken” (:7) oftewel “het goede werkt” (:10), “heerlijkheid en eer en vrede” ontvangt. “Verloren gaan”, d.w.z. omkomen en het “aeonische leven” niet ontvangen (:7) treft hen die “God niet als GOD verheerlijken en danken” (:21). Dat betekent hier “zonder wet zondigen”.

GODS gericht is zonder aanzien des persoons. Elk mens zal worden beoordeeld bij het licht dat hij bezat. GODS standaarden zijn rechtvaardig en volkomen betrouwbaar!

Delen: