GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 2:13 – niet de hoorders maar de daders

08-09-2020 - Geplaatst door Andre Piet

… en zovelen zondigden in wet(sfeer), zullen ook door wet geoordeeld worden, 13 want niet de hoorders van wet zijn rechtvaardig bij God maar de daders van wet zullen worden gerechtvaardigd.

De strekking van wat Paulus in deze passage naar voren brengt is dat er bij God geen aanzien des persoons is. Een Jood wordt dus niet gerechtvaardigd op grond van het feit dat hij een Jood is. Dus het loutere feit dat iemand als Jood geboren is en altijd in de synagoge de klanken van de wet heeft gehoord, maakt hem daarom nog niet rechtvaardig. Want alleen ‘horen’ zegt niets. Men zou die wet ook ‘doen’.

Is dit in strijd met wat Paulus later betoogt, namelijk dat “uit werken van wet geen vlees voor Hem gerechtvaardigd zal worden” (3:20)? Nee, zeker niet! Want voor Paulus is een dader van de wet niet iemand die de instructies van de wet werkt maar iemand die de boodschap van de wet gelooft. Voor wie het “gij zult” geen opdracht maar een belofte is! Men doet de wet niet met handen en voeten, maar met “hart en mond”, namelijk, zo schrijft Paulus in 10:8 “het woord van geloof dat wij (=Mozes en Paulus) herauten”.

Delen: