GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 2:10 – voor een ieder die het goede werkt

04-09-2020 - Geplaatst door Andre Piet

… maar heerlijkheid en eer en vrede voor een ieder die het goede werkt, eerst de Jood en ook de Griek.

Voor het verstaan van wat Paulus in deze verzen naar voren brengt, is van het grootste belang dat hij hier spreekt van de mensheid in het algemeen. Ongeacht of men veel kennis (zoals de Jood) of weinig kennis (zoals de Griek) heeft van GODS openbaring. De mate van bezit van kennis is geen verdienste. En bovendien: die “het goede werkt” is ook niet de netste, de fatsoenlijkste of die het meest zijn best doet. En al helemaal niet degene die Gods gunst wil verdienen (=religie). Integendeel zelfs! Want zo’n instelling verraadt slechts dat men “God niet als GOD verheerlijkt en dankt” (1:21).

Wie God erkent als GOD, vertrouwt Hem dat Hij alle dingen wel maakt. Dat is het ABC van Godsvertrouwen. Voor hen is “heerlijkheid en eer en vrede” weggelegd in de toekomende aeonen (2:7). Met de overigen komt het ook goed, maar pas nadat zij gericht zijn (:9). Het gericht dient om de mens te leren wie GOD is en om alles recht te zetten. Dat kan pijnlijk zijn, maar het is noodzakelijk om een ieder te brengen waar GOD hem wil hebben.

Delen: