GoedBericht.nl logo
English Blog

1Korinthe 15:28 – GOD alles in allen

10-02-2020 - Geplaatst door Andre Piet

… opdat God zij, alles in allen.

Paulus’ uiteenzetting begon met de vergelijking (:22) dat evenals in Adam allen sterven, zo ook in Christus allen zullen worden levend gemaakt. Vervolgens maakt hij duidelijk dat dit in drie rangordes zal geschieden. De laatste rangorde zal zijn aan het einde van Christus’ heerschappij, wanneer hij de dood teniet zal doen door allen levend te maken. Alles zal zijn onderschikt aan God en Hem erkennen. Christus zal dan het koninkrijk overdragen aan GOD de Vader omdat alles tot volkomenheid is gebracht. Het woord “allen” schittert hier: niemand ontbreekt!

Tijdens Christus’ heerschappij draait het om onderschikking. Het voorzetsel ‘onder’ onderstreept rangschikking en hiërarchie. Maar wanneer de onderschikking eenmaal gerealiseerd is en ook de Zoon zelf zal zijn onderschikt, breekt de definitieve fase aan. Het vergezicht dat Paulus hier opent is volstrekt uniek. Nergens in de profetie blikken we verder in GODS heilsplan dan hier. Hier gaat het niet meer om allen onder Christus. Zelfs niet om allen onder GOD. Vanaf hier wordt het: GOD alles in allen.

Vóór de aionen was GOD alles in zichzelf. Vandaag is Hij alles in Christus. Maar bij de voleinding van de aionen zal Hij alles zijn…  in allen. Onvoorstelbaar!

Delen: