GoedBericht.nl logo
English Blog

2Timotheüs 1:10 – die de dood teniet doet

09-02-2020 - Geplaatst door Andre Piet

… Christus Jezus, die de dood teniet doet en leven en onvergankelijkheid aan het licht brengt door het goede bericht.

Wat is het goede bericht hier volgens Paulus? Dit: dat Christus Jezus de dood teniet doet en leven aan het licht brengt. Zie daar het Evangelie in een notendop. Dit is geen verhaal en evenmin een moraal. Het is een mededeling, een bericht. Elke boodschap met een dreiging van een ‘nimmer eindigende dood’ is niet het goede bericht dat Paulus uitbazuinde.

Veel vertalingen geven bovenstaand vers weer als voltooid (“… die de dood heeft teniet gedaan”). Maar dat klopt niet. In het Grieks staat hier een tijdloze werkwoordsvorm (aorist) en we weten ook uit 1Korinthe 15:22-28 dat de dood pas zal worden teniet gedaan aan het einde van Christus’ heerschappij. Als laatste vijand.

De dood is al overwonnen (tweeduizend jaar geleden) maar ze zal worden teniet gedaan. Hoe? Door alle mensen levend te maken! Zoals Christus als eersteling werd levend gemaakt. In onvergankelijkheid, heerlijkheid en kracht. Pas wanneer allen zó zijn levend gemaakt, is de dood teniet gedaan. Dan is Christus’ missie voltooid en zal Hij een volmaakt Koninkrijk aan God de Vader teruggeven. Waar niets en niemand ontbreekt en GOD “alles in allen” zal zijn! Wat een goed bericht!

Delen: