GoedBericht.nl logo
English Blog

Leviticus 23:10,11 – 17 Nisan

11-04-2020 - Geplaatst door Andre Piet

10 … wanneer jullie komen in het land dat Ik jullie geef en jullie haar oogst oogsten, dan zullen jullie een eerstelingsschoof naar de priester brengen. 11 Hij zal de schoof zwaaien voor het aangezicht van JAHWEH opdat jullie welgevallig zijn, de dag na sabbat zal de priester die zwaaien.

Wanneer we even de kerkelijke kalender vergeten en ons richten op de kalender van “de hoogtijden van JAHWEH” (zoals beschreven in Leviticus 23) dan is het vandaag 17 Nisan. Dag nummer drie van het zevendaagse feest van Pesach. Wat deze datum zo bijzonder maakt is dat het de datum is dat Christus werd opgewekt. Hij stierf immers op 14 Nisan (Pascha) en na drie nachten in het graf te hebben gelegen (Mat.12:40), verrees hij op de derde dag.

Deze zeventiende Nisan viel in het jaar van Christus’ opstanding samen met “de dag na de sabbat” waarop de eerstelingsschoof van de gerstoogst door de priester werd bewogen. Het was niet zomaar een zondag, het was “de dag na de sabbat” die God had aangewezen als de dag van de eerstelingsschoof. Daar was geen datum maar een weekdag voor vastgesteld. Hoe bijzonder! God had vijftienhonderd jaar tevoren reeds bepaald wanneer de Christus zou sterven (Pascha) en als Eersteling zou verrijzen!

Delen: