GoedBericht.nl logo
English Blog

Openbaring 5:6 – stáánde als geslacht

12-04-2020 - Geplaatst door Andre Piet

En ik zag in het midden (…) een lammetje staande, als geslacht…

Uitgebreid heeft Johannes de troon van God, de vier dieren en de vierentwintig oudsten beschreven. Met alle bijbehorende symboliek. Tenslotte komt hij bij het middelpunt van het hemelse schouwspel.

Johannes ziet geen lam, maar een lammetje. Kan het nóg kwetsbaarder? Jazeker, want het lammetje dat hij ziet is geslacht. Normaal gesproken zou dat betekenen dat het lammetje daar dus ligt. Maar nu komt de clou: het geslachte lammetje dat hij ziet …. staat! Is dat niet verbazingwekkend? Het kan maar één ding betekenen: het lammetje dat geslacht is, is opgestaan.

In een paar woordjes vat dit vers de basis samen van het Evangelie. De slachting betekende geen einde, maar bleek de opmaat voor een nieuw begin. Zoals een lammetje of een geitenbokje werd geslacht en daarna op het altaar werd gelegd, waar het vervolgens opsteeg tot een lieflijke reuk voor God. Het is dezelfde symboliek. Het opstijgende offer spreekt van hem die opsteeg uit het graf. Door zijn opstanding werd dit geslachte lammetje bovendien “de Leeuw van Juda” (5:5)! Hij is de Eersteling, the first, de voorste, de vorst. Nu jaagt de dood geen angst meer aan!

Delen: