GoedBericht.nl logo
English Blog

Matteüs 28:1 – 16 Nisan

10-04-2020 - Geplaatst door Andre Piet

66 Zij nu gingen heen, verzekerden het graf (de steen verzegelend), met de wachtpost, 1 in de avond nu van de sabbatten.

Op de Hebreeuwse kalender is het vandaag 16 Nisan. De tweede dag van het feest van het ongezuurde. De tweede dag ook dat Jezus in het graf lag. In het jaar dat Jezus stierf viel 16 Nisan op de wekelijkse sabbat. In de praktijk betekende dat, dat twee sabbatten elkaar opvolgden. Eerst de vijftiende Nisan dat vanwege het begin van het feest een jaarlijkse sabbat was en pal daarop de wekelijkse sabbat. Het was in de avond tussen deze beide sabbatten (onze vrijdagavond), dat de steen voor de opening van het graf werd verzegeld en een Romeinse wachtpost werd gestationeerd.

Helaas zijn nogal veel van dergelijke gegevens in bijbelvertalingen verloren gegaan. Mede doordat men in de gangbare visie ervan uitgaat dat Jezus twee nachten in het graf heeft gelegen en vandaar ook dat men denkt dat de kruisiging op vrijdag plaatsvond. Ten onrechte, want Jezus heeft naar eigen zeggen “drie nachten” in het graf gelegen (Mat.12:40). Donderdagnacht, vrijdagnacht en zaterdagnacht. Hij stierf dus niet op vrijdag maar een dag eerder. En twee sabbatten achtereen lag hij in het graf. Inderdaad, hij rustte. Totdat…!

Delen: