GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 5:17 – in Leven koning zijn!

20-01-2021 - Geplaatst door Andre Piet

Want indien in de misstap van de ene, de dood koning is door de één, veel meer zullen zij die de overvloed van de genade en van het geschenk van de rechtvaardigheid ontvangen, in leven koning zijn, door de ene, Jezus Christus.

Paulus stapelt het één na het andere contrast op, tussen Adam en Christus.  Misstap tegenover rechtvaardigheid, koningschap tegenover koningschap en dood tegenover leven. In en via de misstap van Adam werd de dood koning. Immers, alle mensen zijn aan de dood onderworpen. Maar de genade is “veel meer” en daarom heet het ook “de overvloed van de genade”. Het is niet alleen dat dood plaats moest maken voor leven, maar het verandert ook de positie van degenen die deze genade ontvangen.

Eerst werd men beheerst door de dood. Maar wie “van het geschenk van de rechtvaardigheid ontvangen”, worden zelf koning in leven! Dat komt door het soort leven, waarvan hier sprake is. Het is opstandingsleven. Leven dat de dood achter zich heeft. Wie in zulk Leven (inderdaad, met een hoofdletter!) is geplaatst, wordt niet beheerst maar is zelf koning. Want wie dat Leven heeft ontvangen is zelf onvergankelijk en rechtvaardig geworden! Dat is niet anders dan een Godsgeschenk!

Delen: