GoedBericht.nl logo
English Blog

Kolosse 1:6 – de genade Gods in waarheid beseffen

25-09-2021 - Geplaatst door Andre Piet

… vanaf de dag dat jullie het hoorden en beseften de genade van God in waarheid…

Niet Paulus zelf maar ene Epafras, had aan de Kolossers “het woord van de waarheid van het goede bericht” verteld en geleerd. En het was binnen gekomen bij hen zodat ze “beseften de genade van God in waarheid”. Het woord voor ‘besef’ is in het Grieks ‘epi-gnosis’: epi betekent ‘op’ en gnosis ‘kennis’. Epi-gnosis veronderstelt kennis, maar het gaat daar bovenuit. Kennis is één ding maar besef is meer dan dat. Wie besef heeft, is van iets doordrongen.

Het goede bericht dat in Kolosse had geklonken was “de genade van God”. In Titus 2:11 schrijft Paulus dat de genade Gods reddend is verschenen aan alle mensen! D.w.z. “God is de Redder van alle mensen” (1Tim.4:10) en de Kolossers hadden dit gehoord en geloofd. En ze beseften: dit is de waarheid! En het droeg vrucht onder hen.

Omdat Gods genade, naar waarheid genade is, hangt er geen prijskaartje aan. Of, zoals Paulus later in dit hoofdstuk (1:20) schrijft: God verzoent door het bloed van het kruis heel de schepping met zich. Dat is het goede bericht. Kosteloos en onbegrensd. “Genade van God… in waarheid”.

Delen: