GoedBericht.nl logo

Kolosse 2:7 – vast en bevestigd

26-09-2021 - Geplaatst door Andre Piet

… geworteld zijnde en opgebouwd wordende in hem, en bevestigd wordende in het geloof zoals jullie werd onderwezen, overvloeiende in dankzegging.

De Kolossers waren onderwezen “in het geloof”, d.w.z. in  feiten die je kunt vertrouwen en die vast staan, zodat je daarin bevestigd kunt worden. Want alleen op vaste grond kun je bouwen. Hoe zou een boom vast kunnen staan, zonder dat het geworteld is? De sleutelwoorden in bovenstaand vers (geworteld, gebouwd en bevestigd) hebben als kerngedachte: vastheid.

Vastheid vindt een mens niet in eigen ervaringen en gevoelens. Want niets is zo meegevend en bewegelijk als emoties. Het woord zelf zegt het al: emoties, dat zijn (gemoeds)bewegingen. Ook onze prestaties bieden geen vastheid. Ze stellen gewoonlijk teleur.

Vaste grond vinden we in de grote feiten van Christus’ opstanding uit de doden en zijn plaats aan GODS rechterhand. Wil je weten wie je bent in GODS oog? Kijk op naar Hem! Benieuwd naar je toekomst? Kijk naar Hem, aangezien we met Hem zijn verbonden zoals hoofd en lichaam! Dat is de solide rotsbodem waarop we worden gebouwd “in hem”. Dat maakt dankbaar, blij en zelfs overvloeiend in dankzegging. Want niets van de mens zelf. Nul komma nul. Alles van Hem!

Delen: