GoedBericht.nl logo
English Blog

Kolosse 3:13 – verdragen en genade bewijzen

27-09-2021 - Geplaatst door Andre Piet

Verdragende elkaar en genade bewijzende onder jullie zelf…

Er bestaat geen kennis van goed zonder kennis van kwaad. Dat is een universeel Bijbels principe. Alles wat goed is leren we slechts kennen door contrast. Hoe zou een eigenschap als verdraagzaamheid aan de dag treden zonder vervelende situaties of tegenslag? Of zonder mensen om ons heen die zich ‘onmogelijk’ opstellen? Verdraagzaamheid betekent niets zonder zo’n negatieve achtergrond. Uitsluitend prettige mensen om ons heen in voorspoedige situaties moge aangenaam zijn, er valt geen verdraagzaamheid in te tonen.

Klagen, bitterheid, verwijten maken, dat is de manier waarop de wereld reageert op irritaties en narigheid. Maar wie de genade van GOD heeft leren kennen, leert een heel andere respons. Ik kan me beklagen over negatief ingestelde mensen om me heen. Thuis, op de werkvloer of zelfs in de kring van gelovigen. Maar als GOD zulke mensen in mijn leven plaatst, zou dat dan geen doel hebben?

Teleurstellingen en moeilijke mensen om me heen stellen me in de gelegenheid te verdragen. Het zijn kansen om te tonen wat GODS genade vermag en betekent! Dat inzicht leert me te danken voor negatieve dingen. Omdat genade van minnen plussen maakt!

Delen: