GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 10:2 – zonder besef

23-07-2021 - Geplaatst door Andre Piet

… omdat ik voor hen getuig dat zij ijver van God hebben, maar zonder overeenkomend besef.

Paulus geeft zijn Joodse volksgenoten de credits van hun “ijver van God”. Een ijver die hij als geen ander (her)kende. Hun ijver pleit voor hen; men gaat voor de volle honderd procent voor de wet die hen van Godswege was gegeven.

Het verwijt dat in dit vers klinkt is dat Israëls besef niet overeenkomt met de ijver die zij voor de wet hebben. Het woord ‘besef’ in het Grieks is ‘epi-gnosis’, en betekent letterlijk ‘op-kennis’. ‘Epi-gnosis’ veronderstelt kennis, maar gaat daar bovenuit. Het is meer dan kennen of weten: het is besef van wat je weet.

Het ijverige, Joodse volk heeft zich weliswaar op ‘lernen’ toegelegd en er woont onder hen een enorme parate kennis over wat haar geleerden over de wet hebben gezegd. Maar dat is heel wat anders dan inzicht in de wet zelf en besef van wat God ermee bedoelt. Nauwgezet opvolgen hoe bijvoorbeeld jongetjes op de achtste dag besneden behoren te worden, is wat anders dan besef waarom dat zo is. En hoe dit ritueel spreekt van Gods plan en van opstanding en nieuw leven. Want daar gaat het God om!

Delen: