GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 10:3 – fatale onwetendheid

24-07-2021 - Geplaatst door Andre Piet

Want onwetend omtrent de rechtvaardigheid van God, en de eigen rechtvaardigheid zoekende te doen staan, werden zij aan de rechtvaardigheid Gods niet onderschikt.

Paulus heeft het in deze passage over zijn orthodoxe volksgenoten. Aan ijver voor God ontbrak het hen niet. Ze gingen naar de synagoge, ze vereerden God, ze leefden vroom, ze waren ‘bijbelgetrouw’ – maar bij dit alles waren ze “vijanden van het Evangelie” (Rom.11:28). Hoezo? Vanwaar dit onbegrip? Paulus’ antwoord is helder: men zocht de eigen rechtvaardigheid op te bouwen, omdat men meende dat dit gewicht in de schaal zou leggen. Maar GOD verwacht helemaal niets van de mens. Hij vervult zelf wat Hij heeft beloofd. GOD doet recht aan zijn belofte, dat is zijn rechtvaardigheid. Daaraan valt niets af- of toe te doen. Alles “is volbracht!” En geloof zegt daarop: amen!

Jezus Christus is de Redder van de hele wereld (Joh.4:42). Dat is geen aanbod, maar een feit! Inderdaad, de wereld weet dit niet. En degenen die het haar zouden moeten vertellen, die willen het niet weten. Die zijn druk doende om zoveel mogelijk zielen proberen ’te redden voor de eeuwigheid…’. Vrome ijver is het grootste obstakel om GOD op zijn woord te geloven.

Delen: