GoedBericht.nl logo
English Blog

Galaten 5:19 – werken versus vrucht

25-07-2021 - Geplaatst door Andre Piet

Het is duidelijk, wat de werken van het vlees zijn hoererij (….) maar de vrucht van de Geest is liefde…

In de Galaten-brief schildert Paulus het contrast tussen godsdienst enerzijds en GODS “goede bericht” anderzijds. Wanneer de mens godsdienstig aan het werk wordt gezet is het resultaat dat ‘het vlees’ wordt geactiveerd. Men leze Galaten 5 vers 19 t/m 21 voor een lange (maar zeker geen uitputtende) lijst van hoe dat er uitziet. Het is geen opsomming om vrolijk van te worden. Daar tegenover staat “de vrucht van de Geest”. Werken tegenover vrucht. Vlees tegenover Geest. De Geest van GOD wel te verstaan (3:2).

“De werken van het vlees” bestaan uit bezigheden van de mens. Uit wat een mens doet. Maar in “de vrucht van de Geest” komt tot uitdrukking wat GOD in harten uitwerkt (4:6). In één woord samengevat is dat: ‘liefde’. ‘Agapé’, dat is de liefde GODS die zich uit in blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, bescheidenheid, zelfbeheersing. Let op: dat zijn geen bezigheden of werken. Nee, het is een veranderd denken. Het is geen buitenkant maar binnenkant. Geen kunstje maar een houding. Waar een mens het goede bericht van GOD gelooft en be-aamt, daar wordt hij van binnenuit veranderd!

Delen: