GoedBericht.nl logo
English Blog

1Korinthe 16:17,18 – zich verheugen in de ontmoeting

16-06-2020 - Geplaatst door Andre Piet

17 En ik verheug me op de aanwezigheid van Stefanas en Fortunatus en Achaïkus, omdat zij het gemis van jullie aanvullen, 18 want zij verkwikken mijn geest en die van jullie. Erken dan zulke mensen!

Paulus verheugt zich op de aanstaande komst van de drie mannen. De naam van Stefanas noemde hij al eerder (:15) en uit het feit dat hij ook de andere twee mannen met ere vermeldt, mogen we wellicht afleiden dat zij tot Stefanas’ huisgenoten behoorden.

Paulus miste de Korinthiërs, maar de komst van het drietal uit Korinthe maakt voor Paulus veel goed. Als eersteling representeren (:15) zij voor Paulus de ekklesia te Korinthe. Met hun komst verkwikken zij zijn geest.

We zien hier ook gedemonstreerd dat een eenheid vormen, zich onwillekeurig uit in de drang om elkaar te ontmoeten. Briefcontact is mooi maar het vervangt bij lange na niet de ontmoeting face-to-face. Ook vandaag geldt dat nog steeds, ondanks dat ons tegenwoordig zoveel opties ter beschikking staan om elkaar te zien en te spreken via internet en allerlei andere media. Het vervangt nooit het elkaar in de armen sluiten en samen eten en drinken. Want dat is waardoor we echt worden aangeraakt en wat de geest verkwikt!

Delen: