GoedBericht.nl logo
English Blog

1Korinthe 16:19,20 – de hartelijke groeten!

17-06-2020 - Geplaatst door Andre Piet

19 De ekklesia’s van Asia groeten jullie. Vele groeten in de Heer van Aquila en Prisca, samen met de ekklesia bij hen aan huis. 20 Al de broeders groeten jullie. Groet elkaar in een heilige kus.

Paulus schrijft deze brief vanuit Efeze, waar hij drie jaar actief is geweest (Hand.20:31). Aquila en Prisca (Lucas noemt haar altijd Priscilla) waren daar eveneens nauw betrokken bij Paulus’ arbeid, zoals eerder het geval in Korinthe (Hand.18:2). Van dit uit Rome afkomstige Joodse echtpaar weten we dat ze later weer naar Rome zijn teruggekeerd en daar wederom een ekklesia aan huis hadden (Rom.16:5). Beiden waren ooit via Paulus’ woord gelovig geworden en sindsdien zeer actief geweest in het verspreiden van het Goede Bericht. Ook de zojuist door Paulus’ vermelde Apollos (16:12) was via hun onderwijs intensief betrokken geraakt in het Evangelie (Hand.18:26).

We krijgen in de afsluiting van zo’n brief en de groeten die erin worden overgebracht, een mooi kijkje in hoe de onderlinge verhoudingen waren. Lidmaatschap kende men niet, een instituut en dure kerkgebouwen evenmin. Men kwam eenvoudig samen in huizen. Rond een Goed Bericht dat zich als een lopend vuurtje verspreidde. Dat was de kracht en daarin was men hartelijk met elkaar verbonden.

Delen: