GoedBericht.nl logo
English Blog

1Thessalonika 4:3 – jullie heiliging

15-06-2020 - Geplaatst door Andre Piet

Want dit is Gods wil: de heiliging van jullie, [namelijk] jullie te onthouden van de hoererij…

De vraag wat GOD met ons leven als gelovigen wil, is niet moeilijk te beantwoorden. Hij wil onze heiliging, d.w.z. dat we apart gezet zijn voor Hem. Het idee daarvan is positief: je wordt apart gezet voor Hem. Tegelijkertijd is het zo, dat waar iets apart gezet wordt, het ook van iets afgezonderd wordt. Paulus benoemt dat hier: wie geheiligd wordt, onthoudt zich van de hoererij.

Het woord ‘hoererij’ in het Grieks is ‘porneia’. Dat woord is inderdaad verwant aan ons woord ‘porno’ maar in de Schrift doelt dit ‘porneia’ niet op seksuele afbeeldingen of beschrijvingen. ‘Porneia’ betekent: één vlees zijn, d.w.z. seksuele gemeenschap hebben met iemand anders dan de eigen man of vrouw. In de navolgende verzen licht Paulus dat toe, zoals hij dat ook elders doet (1Kor.6:16 en 7:2).

Positief geformuleerd wil God dat “één vlees”-zijn, exclusief gereserveerd is voor een man en zijn vrouw (Gen.2:24). Het is de essentie van een trouwerij: aan elkaar verbonden voor het leven. Het is een reflectie van de trouw van GOD (mannelijk) t.o.v. zijn schepping (vrouwelijk). Hij laat immers nooit varen de werken van zijn handen!

Delen: