GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 5:19 – de gehoorzaamheid van één

22-01-2021 - Geplaatst door Andre Piet

Want net zoals door de ongehoorzaamheid van de ene mens de velen tot zondaars werden gesteld, zó zullen ook door de gehoorzaamheid van de ene, de velen tot rechtvaardigen worden gesteld.

Het voorgaande vers 18 vormt de kern van deze hele passage. In vers 12 begon Paulus met een vergelijking tussen Adam en Christus maar die maakt hij pas af in vers 18. Eén misstap zorgde ervoor dat alle mensen veroordeeld zijn om zondaar en sterveling te zijn. Op dezelfde wijze staat één daad van rechtvaardigheid ervoor garant dat alle mensen zullen worden gerechtvaardigd. Bijna niemand gelooft deze eenvoudige waarheid, maar het is precies wat Paulus schrijft. En de logica is zó onontkoombaar en simpel, dat een kind het kan begrijpen.

In vers 19 verklaart Paulus zijn statement nader. De ene misdaad in vers 18 is de ongehoorzaamheid in vers 19, zoals de ene rechtsuiting (:18) “de gehoorzaamheid van de ene” is (:19). Jezus Christus wist dat in de boekrol van hem stond geschreven en werd gehoorzaam tot de dood van het kruis. Evenals ooit Abraham, geloofde hij dat GOD doden levend maakt. Christus’ gehoorzaamheid was zijn geloof: hij gaf gehoor aan wat GOD zwart op wit had beloofd. Zou deze gehoorzaamheid minder impact hebben dan Adams ongehoorzaamheid?!?

Delen: