GoedBericht.nl logo
English Blog

1Korinthe 16:1 – inzameling voor de heiligen

19-05-2020 - Geplaatst door Andre Piet

Omtrent nu de inzameling voor de heiligen, doe het zó, zoals ik voorschrijf aan de ekklesia’s van Galatië.

Het onderwijzende deel van Paulus’ lange brief is ten einde. Het slot daarvan vormde zonder twijfel het hoogtepunt: de uiteenzetting over het feit en de impact van de opstanding van Jezus Christus. Wat nu nog rest zijn enkele afsluitende opmerkingen en praktische aanwijzingen. Maar die zijn zeker geen overbodig aanhangsel. Ze illustreren namelijk hoe het Evangelie in Paulus’ dagen zowel geleefd als beleefd werd.

De Korinthiërs wisten al van Paulus’ plannen voor een inzameling, maar nu komt hij met concrete voorstellen. Met “de inzameling voor de heiligen” doelt hij op de armen onder de gelovigen in Jeruzalem (Rom.15:26). Ook elders komt deze inzameling aan de orde.

Paulus zou naar Jeruzalem gaan met een royale gift die hij had ingezameld vanuit vele ekklesia’s onder de natiën (Hand.24:17). Ook als een tastbaar bewijs aan het Joodse volk dat het heil naar de natiën was gezonden (Hand.28:28). Het is daarbij veelzeggend dat juist tijdens dit voorgenomen bezoek aan Jeruzalem, Paulus gevangen zou worden genomen. Zijn inzamelingsactiviteiten lijken misschien een onbetekenend detail, maar ze blijken van beslissende betekenis in de geschiedenis die GOD schrijft.

Delen: