GoedBericht.nl logo
English Blog

Galaten 4:4 – geboren onder de wet

15-05-2020 - Geplaatst door Andre Piet

Maar toen de volheid van de tijd kwam, zond God zijn Zoon, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet5 om hen, die onder de wet waren, vrij te kopen

Onze bijbels zijn verdeeld in een Oud en Nieuw Testament. ‘Testament’ verwijst naar ‘verbond’, al is het woord ’testament een nogal ongelukkige uitdrukking daarvoor. Want GOD sluit inderdaad verbonden, maar Hij maakt geen testamenten op. Hij sterft namelijk niet en nooit.

Enfin, ons Nieuwe Testament begint met Jezus’ geboorte. Maar die indeling kan gemakkelijk een verkeerde indruk wekken. Want het nieuwe verbond begon niet met Jezus’ geboorte maar met zijn dood en opstanding (Hebr.13:20). Toen Jezus’ bloed vergoten werd, was dat “het bloed van het nieuwe verbond” (1Kor.11:25). Dat betekent dat tot aan die tijd het oude verbond nog steeds van kracht was en Israël “onder de wet” stond. Ook Jezus was daaraan onderworpen en heeft de wet tot het einde vervuld.

Sinds de losprijs echter is betaald, is het volk vrijgekocht. Officieel niet langer “onder de wet”. Dat is ook de essentie van het nieuwe verbond. Wanneer Israël tot erkenning komt van haar Verlosser, begint een leven in genade en vrijheid! Trouwens, die waarheid geldt voor elk mensenkind.

Delen: