GoedBericht.nl logo
Translate page English Blog

Romeinen 12:12 – hoop doet leven!

18-11-2021 - Geplaatst door Andre Piet

… in de hoop zich verheugend, in de verdrukking verdurend…

De lijst van observaties van wat agapé-liefde is en hoe ze zich uit, vertoont veel overlap met 1Korinthe 13. Daar lezen we “alles hoopt ze”. Paulus kan dat zo schrijven omdat agapé Gods liefde is. Ze heeft altijd hoop en verwachting. Niet vanuit blind of naïef optimisme maar omdat bij God per definitie geen hopeloze gevallen bestaan.

Wie hoop heeft, verwacht het goede voor de toekomst en juist dat geeft het bestaan vandaag zoveel vreugde. Want hoop doet leven. Paulus spreekt in Titus 2:13 over “de gelukkige hoop” omdat de hoop zelf gelukkig is maar ook gelukkig maakt!

Een eerste vrucht van het zich verheugen in de hoop is dat het draagkracht geeft om verdrukking te verduren. Onder druk komen te staan is onvermijdelijk en trouwens ook normaal voor de positie van een gelovige in deze wereld (Joh.16:33). Waar het op aankomt, is deze druk te verduren, d.w.z. het te ondergaan en daarvoor niet te zwichten. Het woord voor ‘verduren’ (in het Grieks: hupo-meno) is samengesteld uit de woorden voor ‘onder’ en ‘blijven’. Het betekent: onder druk staan en toch niet wijken maar blijven. De vreugde om de hoop doet zelfs roemen in de verdrukking (Rom.5:2,3)!

Delen: