GoedBericht.nl logo
Translate page English Blog

Romeinen 12:11 – bruisend

17-11-2021 - Geplaatst door Andre Piet

… niet traag in de ijver, vurig van geest, als slaaf de Heer dienend…

Zoals 1Korinthe 13 beschrijft waaraan agapé-liefde herkenbaar is, zo treffen we hier een opsomming van twaalf kenmerken van deze liefde. Qua ijver is zij “niet traag”. Dat is meer dan alleen een morele keuze. Het is vooral een innerlijke drive. Agapé-liefde is liefhebben zoals God liefheeft. Onvoorwaardelijk. En door dat Goddelijke motief worden we dynamisch en energiek.

Volmaakt in lijn daarmee is ook het kenmerk “vurig van geest”. Let wel: “van geest“, niet van vlees. Het woord voor ‘vurig’ is afgeleid van het werkwoord voor ‘koken’. Iets dat kookt borrelt en bruist. De geest heeft te maken met het denken, dat (zoals we lazen in 12:2) vernieuwd wordt, als het blootgesteld wordt aan het Woord van God. Dat Woord doet onze geest bruisen en maakt enthousiast. Dat laatste woord is trouwens veelzeggend omdat ‘en-thous’ letterlijk ‘in-God’ betekent.

“Als slaaf de Heer dienend”, wil zeggen dat waar wij de Heer erkennen, we daarmee automatisch onszelf als zijn eigendom beschouwen. En dat Hij dus degene is die gaat over ons bestaan. Zijn Woord is beslissend. Het betekent ook dat we geheel voor zijn rekening zijn. Hij bepaalt en Hij betaalt.

Delen: