GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 12:10 – philadelfia en waardering

16-11-2021 - Geplaatst door Andre Piet

… in broederliefde elkaar toegenegen, in de eer elkaar voorgaand…

Paulus vervolgt de opsomming van kenmerken van agapé-liefde. Deze liefde uit zich in broederliefde of eigenlijk ‘broedergenegenheid’. Het Griekse woord hiervoor is ‘philadelfia’, dat we ook kennen als plaatsnaam (Openb.1:11). In ‘philadelfia’ zit het woord ‘philos’ dat genegenheid betekent. Het verwijst hier naar de connectie die broeders en zusters met elkaar hebben. Ze horen bij elkaar als geestelijke familie. De aantrekkingskracht tot elkaar is daarom vanzelfsprekend zoals we dat in het natuurlijke leven ook kennen. Bloedverwantschap geeft vaak de doorslag, want (zoals het spreekwoord zegt) ‘het bloed kruipt waar het niet gaan kan’.

De toegenegenheid als broeders tot elkaar uit zich ook in onderling eerbetoon. Het woord voor ‘eer’ (Gr. timé) heeft letterlijk de betekenis van ‘waarde’ (vergl. Kol.2:23). Iets dat een prijs heeft. Elkaar voorgaan in de eer, betekent daarom elkaar naar waarde weten te schatten en vandaar met recht: elkaar waarderen. Elkaar voorgaan in de eer is niet selectief en heeft ook niet te maken met aanzien of macht. Nee, elkaar voorgaan in de eer is iedereen (elk-ander!) naar waarde weten te schatten. Beseffen hoe kostbaar de ander is in Gods ogen. Niemand uitgezonderd.

Delen: