GoedBericht.nl logo
Translate page English Blog

Romeinen 12:9 – van min naar plus!

15-11-2021 - Geplaatst door Andre Piet

De liefde is ongeveinsd, wars van het kwade en hechtend aan het goede…

Al eerder merkten we op dat vanaf vers 9 een twaalftal observaties volgen. De liefde is ongeveinsd. Maar van de agapé-liefde is nog zoveel meer te zeggen. Ze is afkerig van het kwade, dat wil zeggen: ze heeft een afschuw daarvoor. Zoals Paulus in 1Korinthe 13 schrijft: agapé-liefde “rekent het kwade niet” (1Kor.13:5). Vanwege deze intrinsieke afkeer veronderstelt ze ook geen kwaad bij de ander. Ze is niet wantrouwend en gaat niet op voorhand uit van kwalijke motieven. Liefde ontkent het kwaad niet, maar heeft wel een ingebouwde afkeer om in die termen te denken.

Positief geformuleerd, hecht liefde aan het goede. Instinctmatig voelt ze zich daartoe aangetrokken. Waarbij we bij ‘goed’ (Gr. agatos) moeten denken aan dingen die beantwoorden aan het gestelde doel. Zo lezen we over een “goede boom” die herkend wordt aan de “goede vruchten” (Mat.7:17). Of zaad dat in “goede aarde” valt (Luc.8:15) omdat het daar ontkiemt en vrucht draagt. Agapé-liefde is naar haar aard en per definitie positief ingesteld. Altijd zoekt ze gelegenheden om dingen ten goede te keren. God is liefde en daarom ook goed. Hij maakt van elke min een plus!

Delen: